Vattenfall
Jag är redan kund
Jag vill bli kund
Jag ska flytta
Jag har skaffat ytterligare en bostad
Jag ska ta över någon annans elavtal
Jag vill teckna elavtal till min nuvarande bostad
Jag ska flytta
Jag har skaffat ytterligare en bostad

Nyhet! Solkraft

När det gäller att skapa en hållbar framtid riktar de flesta blicken mot solen. El från solkraft är framtiden inom förnybar el och en helt ny energikälla för Vattenfalls kunder. Alla som tecknar elavtal hos Vattenfall kan idag välja 100 % solel utan att installera solceller på taket. Ja, det stämmer, du behöver ingen egen produktion av solenergi för att välja solel. Läs mer om hur det fungerar på sidan om solkraft.

Vattenkraft

Nära hälften av Sveriges el kommer från vattenkraft och Vattenfall är en av Europas största operatörer inom vattenel. Vad är det då för fördelar med vattenkraft? Vatten innebär förnybar energi som i stort sett inte medför några klimat- eller miljöpåverkande utsläpp. Vattenkraftverk har dessutom en lång ekonomisk livslängd och kräver inga bränslekostnader.

Vindkraft

El från vindkraft innebär i stort sett inte några utsläpp av koldioxid under sin livscykel vilket gör vind till en förnybar energikälla som Vattenfall planerar att växa inom. Vindel och vindkraftverk har inte heller några bränslekostnader.

Kärnkraft

Svensk kärnkraft är effektiv, driftsäker och har mycket liten miljöpåverkan med lågt koldioxidutsläpp. El från kärnkraft är dessutom stabil och pålitlig när det kommer till storskalig elproduktion. För att kärnkraftsel ska fortsätta vara den produktiva och tillförlitliga energikälla det är idag arbetar vi ständigt med förbättringar.

Energimix

Energimix är en blandning av olika energislag. Det innebär att du får en mix av solkraft, vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Information om energimixen för föregående år och den påverkan elproduktionen har på miljön finner du på sidan om elens ursprung.